Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
borderColor#444444
bgColor#f0f0f0
titleColorwhite
borderWidth2px
titleBGColor#444444
borderStylesolid
titleRattoradion Confluencen työtilat
  • JULK – julkinen tila, joka näkyy ilman kirjautumista
  • DOC – ohjeet, jotka ovat ajankohtaisia vuodesta toiseen
  • RR19 – vuosikohtainen suunnittelu 2019
  • RR20 – vuosikohtainen suunnittelu 2020
  • Rattoradio 2021 – vuosikohtainen suunnittelu 2021
  • Rattoradio 2022 – vuosikohtainen suunnittelu 2022
  • TEKNIK – tekniikan työtila

...